NÆRVÆRENDE STØTTE OG OMSORG PÅ DIN REJSE IND I MODERSKABET

Min fornemmeste opgave som doula er at skabe et trygt rum for gravide, fødende og nye mødre og deres partnere, som støtter den iboende intuition og naturlige evne til at føde med håbet om at opnå en powerfuld fødselsoplevelse og give mødre en følelse af at
være set og favnet på rejsen
ind i moderskabet.

HVAD ER EN DOULA?

Ordet doula kommer oprindeligt fra græsk og betyder ‘kvinde som tjener’. En doula er din ubetingede støtte, der yder kontinuerlig fysisk og mental støtte til kvinder og deres partnere før, under og efter fødslen for at opnå den bedst mulige fødselsoplevelse for parret.

En doula bidrager til at skabe et trygt rum og klæder dig som gravid og din partner på til fødslen gennem samtale, konkrete værktøjer og fysisk og mental støtte.

⫸ En doula støtter din intuition og naturlige evne til at føde.

⫸ En doula kan støtte din partner i at føle sig mere tryg under fødslen og bedre klædt på med konkrete værktøjer.

En doula bygger bro til information og relevante fagpersoner for din graviditet. 

⫸ En doula har ikke noget medicinsk ansvar og erstatter hverken jordemødre eller læger.

⫸ En doula kan hjælpe med at bearbejde og sætte ord på fødselsoplevelsen efter fødslen.

DOULAFORLØB DER STØTTER DIG FØR, UNDER OG EFTER FØDSLEN

FØDSELSFORLØB

For dig der har brug for en kontinuerlig støtte
gennem graviditet, fødsel og efterfødsel

3 x rebozo massage

3 x fødselsforberedelse + fødeplan,
åndedrætsøvelser, visualiseringer, instruktion
af partner i rebozo mm.

2 x fødselsmodning inkl. rebozo, akupressur og fodbad

1 x efterfødselssamtale inkl. rebozo svøbning

Æteriske olier til at støtte og fremme
din velvære før, under og efter fødslen

1 personlig guidet meditation
til afspænding i kroppen

Tilstedeværelse under hele fødslen

Løbende kontakt
gennem hele forløbet

GRAVIDITET & EFTERFØDSEL

For dig der har behov for støtte under din
graviditet og i tiden efter fødslen

3 x rebozo massage

3 x fødselsforberedelse + fødeplan,
åndedrætsøvelser, visualiseringer, instruktion
af partner i rebozo mm.

1 x fødselsmodning inkl. rebozo, akupressur og fodbad

1 x efterfødselssamtale inkl. rebozo svøbning

Æteriske olier til at støtte og fremme
din velvære før, under og efter fødslen

1 personlig guidet meditation
til afspænding i kroppen

Løbende kontakt
gennem hele forløbet

DOULA-EFFEKTEN

Uafhængige videnskabelige studier viser en positiv effekt ved at have en doula som man føler sig tryg ved. Studierne peger bl.a. på, at tilstedeværelsen af en doula giver fødsler, der er kortere, lettere og med færre medicinske indgreb.

Tilstedeværelsen af en doula under fødslen kan:

reducere frekvensen af kejsersnit
forkorte fødslens længde
reducere brugen af kunstig oxytocin
mindske forbruget af medicinsk smertelindring
⫸ mindske oplevelsen af smerte under fødslen
⫸ øge ammeraten efter fødslen
⫸ øge ammeraten efter 6 uger
⫸ øge moderens tro på egne evner

Kilde: Evidence Based Birth og The Doula Book – John H. Kennell, Marshall H. Klaus, and Phyllis H. Klaus